Lingam masáž

Lingam masáž

Co Tantra znamená a jak tantrická masáž funguje?

Tantra je osobní a směřovaná masáž na celé tělo s cílem vzbudit ve Vás smyslnou a duchovní stránku, která touží být rozpoutána k uskutečnění. Krok za krokem, budete pozvolna poznávat sami sebe s tímto drahocenným a smyslným, i když erotickým kouskem umění a to prostřednictvím dotykem, který pro Vás bude naprosto unikátní, pokaždé si to sami sobě dovolíte.

Tantrická masáž usiluje o směřování vnitřních tělních proudů energie. Její jemný a starostlivý dotek probouzí vnitřní podstatu. Je pojítkem mezi tělem a duší.

Vnímání dotyků je pro lidstvo jedno z nejméně pochopených komunikačních metod. S tím můžeme otevřít sami sebe lásce k našemu vlastnímu tělu a k proniknutím jejímu tajemství. Ve skutečnosti, tantrická masáž NENÍ sexuální ve stejném smyslu jako erotická masáž. Naopak, prokazuje lásku a respekt, který bychom měli nabídnout svému tělu, což je spojení mezi duchovním a fyzickým světem. Tantrická masáž je zkušenost, která zahrnuje absolutní formu doteku nejvíce intimních tělních částí, překračující meze všednosti, které jsou ovšem ještě stále „přijatelné“. Jsou to vzácné dveře k poznání sami sebe k životadárné energii, kterou necháváme ležící ladem. Nakonec, rozvineme plnou důvěru v sami sebe, jakožto je s námi zacházeno.

Co jsou hlavní rozdíly mezi tantrickou a erotickou masáží?

Cílem erotické masáže je v první řadě evokovat stimulaci přímo přes manipulaci genitálii, jejíž jediným specifickým cílem je dosáhnutí okamžitého fyzického potěšení. Za tímto účelem, techniky a cíle erotické masáže se velmi liší od tantrické v jejich bezprostřednosti.

Tantrické masáže značně přesahují pouhé využití energie těla, mysli a duše. Používá se metoda k postupnému dosáhnutí vyšší úrovně vědomí a hlubšímu požitku skrze energii dosáhnutou tantrickým uměním. A proto, se dá říci, že tantra nemá sklon k specifickému výsledku, kterým je okamžitý orgasmus.

Jakmile dovolíte se „poddat“ kráse a široké sexualitě tantrické masáže, vstoupíte a pocítíte nové zkušenosti, které Vás přesunou do jiného vyššího světa. Třebaže tantrická masáž DOKÁŽE vyvolat podobný výsledek jako erotická masáž, rozdíly leží v úrovni hloubky a objevení sexuality, které jste ani nemuseli vědět, že se nachází v lidském těle. V tantrickém umění, sexualita znamená sebe léčení a konečným nálezem nového života v širším slova smyslu.